Právní doložka

Registrací do systému vyjadřujete svůj souhlas s obsahem tohoto dokumentu a zavazujete se jej respektovat.

Záruka a odpovědnost

Autoři systému INDARES.COM zajišťují kompletní funkčnost systému a snaží se vyjít co nejvíce vstříc přáním a požadavkům uživatelů, nemohou být však odpovědní za data vkládané samotnými uživateli. Přestože jsou v systému zahrnuty kontrolní mechanismy pro zadávání výsledků, nemůžeme nést zodpovědnost ani zamezit tomu, že některý uživatel vložením nepravdivých údajů záměrně zkreslí průměrné výsledky skupiny uživatelů, do které patří.

Systém INDARES.COM je zaměřen na podporu vzdělávání a výzkum. Spolupracujeme s vědeckými pracovníky ve snaze zlepšit a obohatit edukační proces studentů. Uživatelé systému Indares.com souhlasí s tím, že data o jejich pohybové aktivitě a údaje z dotazníků mohou být použity k vědeckým a vzdělávacím účelům, přitom však musí být zachovány zásady ochrany osobních údajů uživatelů.

Nepřátelské útoky

Jakýkoli nepřátelský útok proti tomuto webu, DoS, DDoS, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin a identifikační údaje viníka budou předány policii.

Ochrana autorských práv

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována.