Ukázky systému Indares.com

 

Formulář pro zápis pohybových aktivit. Jednoduchým způsobem zde můžete evidovat své pohybové aktivity - zvolíte její typ a intenzitu a zapíšete dobu trvání. Systém Vám automaticky dopočítá množství vydané energie. V přehledné tabulce můžete aktivity přidávat, měnit i mazat.


 

Všechny zapsané aktivity se zobrazují v grafech. Takto například můžete sledovat energetický výdej v jednotlivých dnech (zelené sloupce) v porovnání s průměrem ve skupině (modrá čára). Zobrazuje se zde také doporučení, které Vám říká, v kterých dnech jste rozvíjeli své zdraví nebo jste naopak měli nedostatek pohybové aktivity.


 

Další graf porovnává jednotlivé typy pohybových aktivit. Můžete si nastavit, zda chcete sledovat, kterou aktivitou trávíte nejvíce času, kterou spálíte nejvíc energie, případně kterou provozujete nejčastěji.


 

V tomto grafu jsou pohybové aktivity zobrazeny z hlediska jejich intenzity. Můžete zde vidět procentuální zastoupení pohybových aktivit s různou intenzitou pro vybrané období.


 

Všechny údaje zobrazované v grafech si můžete vyhodnotit také v tabulkové podobě na záložce "Statistiky". Opět je zde několik variant (denní, měsíční, pro vybrané období, atd.).


 

V systému je vytvořena i speciální část pro práci s krokoměrem. Používání tohoto přístroje je v poslední době stále populárnější. Jednoduše zapíšete počet kroků nachozených za den a systém Vám dopočítá nachozenou vzdálenost, můžete porovnat své výsledky s doporučením nebo s vlastními cíli.


 

Grafy a statistiky jsou dostupné také v části sytému pro práci s krokoměrem. Jednoznačně můžete říct, ve kterých dnech jste byli nad doporučením nebo pod ním.


 

Předností systému je, že umožňuje učitelům (trenérům) sledovat pohybovou aktivitu vlastních studentů (svěřenců). Na záložce "Skupiny" vidí obecné informace o škole, seznam tříd, seznam studentů, informace o jejich pohybové aktivitě, souhrnné výsledky z dotazníků atd.


 

Pomocí filtru může učitel specifikovat skupinu studentů, kterou chce sledovat. Například jednu konkrétní třídu, všechny chlapce ve škole, všechny studenty narozené v určitém roce, případně kombinace různých kritérií.


 

U vybrané skupiny uživatelů poté může sledovat pomocí mnoha grafů a statistik pohybovou aktivitu, její strukturu, porovnávat ji s doporučením atd.